Vilkår

Innledning

 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 

  1. Avtalen 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

  1. Parter

Selger er: Urtario AS (selskap under opprettelse), Nydalsveien 16, 0484 Oslo, og blir i det følgende benevnt «Urtario», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt».

Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

 

  1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Merk at Urtario trekker betalingen ved bestilling, ikke ved levering.

 

  1. Angrerett og avbestilling 

Urtario forholder seg til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir kjøper 14 dagers angrefrist fra leveringsdato. 

I tillegg gjelder Urtario sin 30 dagers fornøydgaranti som gir deg mulighet til å returnere produktet komplett i original emballasje inntil 30 dager etter det ble mottatt. Frakt- og leveringskostnader knyttet til retur dekkes av kjøper.

Ved kansellering av bestillingen i perioden før leveringsdato vil vi prøve å refundere så raskt som mulig. Men kan ikke garantere at dette kommer uten returfrakt-kostnader for kunden om produktet allerede er sendt ved kansellering.

For å kansellere eller å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via e-post: Urtario@urtario.no med følgende informasjon:

 

Angreskjema

 

Navn:

 

Adresse:

 

Dato:

 

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende:

 

varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)

 

tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)

 

  1. Reklamasjon

Forbrukerkjøpsloven generelle regler rundt reklamasjon gjelder for alle kjøp og handler på Urtario.no. Våre egne garantier innebærer ingen begrensinger i reklamasjonsfristen for varen etter Forbrukerkjøpsloven.

Når kjøperen mottar varene etter bestilling på Urtario.no bør kjøper ved første annledning se til om leveransen samsvarer med bestillingsbekreftelsen. Ved feil eller mangler på varen ved utlevering vil du enten få et nytt eksemplar av samme vare utlevert, eller få betalingen for varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.

 

  1. Bestillings- og avtaleprosess 

Kjøperens bestilling er bindende i det øyeblikk bestillingen registreres på våre servere. Etter vi har registrert kjøperens bestilling, vil Urtario bekrefte denne gjennom å sende kjøperen en bestillingsbekreftelse.

 

  1. Force majeure

Ved enhver omstendighet partene ikke kan råde over  som forhindrer Urtario å levere eller foreta pliktig omlevering uten at en leveringsplikt blir urimelig tyngende som følge av interne konflikter eller enhver annen omstendighet som krig, rekvisisjon, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet av transportmidler, alminnelig vareknapphet, ekstremt vær, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Urtario fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

  1. Tvister og lovvalg 

Tvister og strid mellom parter i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

 

  1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 5. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600. 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.